top of page

?איך זה עובד

מיתוג חתונה

כל תהליך מיתוג מתחיל בדרך משלו, אבל בסופו של דבר כולם מסתיימים באותו האופן: קבצים סופיים שמאפיינים את בקשת הלקוח/ה.
אופי תהליך עיצוב הלוגו או יצירת חבילת מיתוג לעסק תלוי בלקוח/ה:
מה הלקוח/ה צריכ/ה בשלב זה? האם יש לוגו קיים? האם יש צורך בחידוש לוגו קיים?
או בכלל ביצירת פריטי מיתוג אחרים?
האם יש רפרנסים ורעיונות, האם הלקוח/ה 'אבוד/ה' ומחפש/ת הכוונה, וכו'...

למרות שאופי התהליך משתנה מלקוח ללקוח, הבסיס עדיין די דומה:

תהליך יצירת מיתוג לעסק
bottom of page