top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר "עיצוביסטית"

1.  מבוא

1.1  אתר "עיצוביסטית", www.itsuvistit.com (להלן: "האתר") מופעל על ידי "עיצוביסטית - עיצוב גרפי ומיתוג" (להלן: "עיצוביסטית").

האתר משמש כמרכז לרכישת מוצרים ו/או שירותים בתחום העיצוב והמיתוג לאירועים.

1.2  הקנייה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן קנייה באתר משמעה הסכמה לתנאים המופיעים בתקנון זה.

1.3  התקנון מנוסח בלשון זכר אך כל האמור בו מתייחס לכל המינים.

1.4  עיצוביסטית שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא התראה ו/או אזכור מיוחד בערוצים השונים (לרבות באתר),

אולם השינויים לא יחולו על מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו טרם שינוי התקנון.

1.5.  האתר זמין לקהל הגולשים לגלישה, לרכישה וליצירת קשר למעט במקרי הפרעות כמפורטות בסעיף 2.1.

1.5.1  מענה אנושי לפניות יינתן בכתב בלבד (ללא מענה טלפוני) ורק במהלך ימי העסקים: ימים א'-ה' למעט ערבי חג, חגים ומועדים (להלן: "ימי עסקים").

המענה יינתן באמצעות התכתבות דרך הדוא"ל בכתובת itsuvistit@gmail.com או דרך הווטסאפ במספר 051-230-3961 או בערוצי המדיה השונים של עיצוביסטית, כמו עמודי הפייסבוק והאינסטגרם.

1.6  עם גלישתך באתר הנך מצהיר כי קראת והבנת היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר וכי הינך מסכים לכל האמור בהם.

2.  תוכן האתר

2.1  עיצוביסטית שואפת לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות.

עם זאת, בשל תקלות ו/או בעיות טכניות ו/או שיקולים אחרים עשויות להיתכן הפרעות בזמינות של האתר,

עיצוביסטית לא תוכל להתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת וללא רבב.

למען הסר ספק, לא יינתן כל פיצוי מכל סוג שהוא בשל כל תקלה באתר ו/או עיכוב במתן השירותים (לרבות במענה האנושי),

בשל החלטה על הפסקת שירות ו/או הורדת האתר.

2.1.1  כמו כן, עיצוביסטית לא יכולה להבטיח כי האתר יהיה מוגן מפני תקיפות, פריצות, נזקים, וירוסים או תקלות.

2.2  קיומם של קישורים חיצוניים והמלצות על ספקים חיצוניים באתר אינם מהווים ערובה לטיב ו/או איכות ו/או בטיחות ו/או אמינות האתרים,

ההמלצות והספקים. הביקור ו/או הרכישה בכל הנ"ל ייעשו על ידי הלקוח מתוך שיקול דעתו האישי ויהיו תחת אחריותו הבלעדית.

2.3 התכנים המוצגים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של עיצוביסטית ואין לעשות בהם כל שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה

(לרבות האמור בסעיף 9 להלן), למעט במקרים שבהם צוין במפורש אחרת.

3.  ניהול המשתמשים והמבקרים באתר

3.1  עיצוביסטית שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתו של כל משתמש מהאתר, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,

וללא צורך לספק סיבה ולמשתמש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי צוות האתר.

3.2  עיצוביסטית תעשה כל שביכולתה על-מנת להגן על פרטי המשתמשים באתר.

במקרים שבהם יעלה בידו של צד ג' להשיג גישה למידע כל שהוא על המשתמש,

מוסכם בזאת כי למשתמש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי צוות האתר.

3.3  הרכישה באתר מהווה הסכמה מפורשת של הרוכש לכך שהנהלת האתר רשאית לפנות אליו (לרבות באמצעות דוא"ל, הודעות sms,

הודעות whatsapp וכו') בכל עניין אשר נוגע לרכישתו.

3.4  כמו כן, בזמן הגלישה והשימוש באתר, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של האתר מידע על הרגלי הגלישה של המשתמש.

מידע זה לא יועבר לצד שלישי מבלי שהתקבלה הסכמת המשתמש לכך.

4.  רכישה דרך אתר "עיצוביסטית"

4.1  הרכישה באתר עיצוביסטית פתוחה לכל קהל הגולשים בישראל ובלבד שלגבי כל רוכש מתקיימים שני התנאים הבאים יחדיו:

4.1.1  הרוכש הינו תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים לפחות.

4.1.2  הרוכש מחזיק בבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברת אשראי ישראלית.

4.2  במידה ולא יתקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, עסקת הרכישה לא תיכנס לתוקפה ועיצוביסטית לא תידרש לספק את המוצרים שהוזמנו באתר ולרוכש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי צוות האתר.

4.3  באתר מוצג מגוון רחב של מוצרים, הן פיזיים והן דיגיטליים. חלקם כוללים עיצובים דיגיטליים ו/או עיצובים ומוצרים פיזיים מקוריים,

וחלקם כוללים מוצרים אשר האתר מייבא מיצרנים וממשווקים שונים בארץ ובעולם, שתיאורם נמסר לעיצוביסטית על-ידי הספקים.

4.4  תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

4.5  ניתן לרכוש מוצרים ו/או שירותים דרך אתר עיצוביסטית עד לגמר המלאי.

4.5.1  כמו כן, עיצוביסטית תהא רשאית להפסיק בכל זמן את מכירת כל מוצר או שירות שהוא, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי,

ולמשתמש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עיצוביסטית, האתר, ו/או מי מטעמם.

4.6  כל המחירים המוצגים באתר הינם סופיים (פרט לעלויות שילוח, ככל שעולה הצורך, כמפורט בסעיף 6.9 להלן) וללא תוספת מע"מ.

4.6.1  מחירי המוצרים אינם כוללים הדפסה ו/או משלוח לבית הרוכש. עלות הדפסה תלויה בבית הדפוס שעמו יבחר הרוכש לעבוד (באופן עצמאי) וכל תהליך ההדפסה נמצא תחת אחריות הרוכש בלבד.

ככל שהרוכש מעוניין בקבלת מוצר פיזי באמצעות משלוח, עלות המשלוח תיקבע בהתאם למספר נתונים כמו כתובת הנמען, גודל ומשקל החבילה.

4.7  עיצוביסטית שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל עסקה שבוצעה על ידי רוכש במקרה שבו אזל המלאי,

במקרה שבו נמצא כי הקונה אינו עומד בתנאים המפורטים מעלה, או אם לא התקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי ולרוכש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עיצובסיטית ו/או צוות האתר ו/או מי מטעמם.

4.8  בעת רכישה באתר, הרוכש מתחייב להזין את פרטיו האישיים ולוודא שהם תקינים.

עיצוביסטית אינה אחראית לכל טעות של הרוכש בהקלדת נתונים אלו, לרבות טעויות הקלדה.

כמו כן, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז - 1977 והיא אסורה.

עיצוביסטית שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון הונאה, ולרוכש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עיצוביסטית ו/או צוות האתר.

4.9  עיצוביסטית ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר.

5.  רכישת מוצרים ו/או שירותים בהתאמה אישית 

5.1  בתהליך רכישת מוצר ו/או שירות הכרוך בהתאמה אישית מכל סוג שהוא, הרוכש יקבל באמצעות הודעת דוא"ל טופס למילוי

עם הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע ההתאמות. ככל שהרוכש ימלא את הטופס יותר מהר, כך זה יקבל את הסקיצה לבדיקה יותר מוקדם.

5.1.1  במקרה שבו הרוכש מילא את הטופס רק לאחר 5 ימי עסקים ומעלה ממועד הרכישה באתר,

לא תוכל הנהלת האתר להתחייב לימי העסקים המקוריים כפי שצוינו בעמוד המוצר הנרכש בעת הרכישה, אלא בכפוף לזמינות העדכנית של עיצוביסטית,

ובכל מקרה הטופס ימולא על ידי הרוכש לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום ביצוע הרכישה באתר.

לאחר תאריך זה הנהלת האתר לא תוכל להתחייב לזמינות בביצוע ההתאמות וזו תהא רשאית לבטל את ההזמנה ללא הודעה מראש ולרוכש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי צוות האתר.

5.2  לאחר מספר ימי עסקים, כמפורט בעמוד המוצר הנרכש, צוות האתר יעביר לרוכש את הקובץ/הקבצים לצורך בדיקה ואישור,

באמצעות הודעת דוא"ל (להלן: "הסקיצה").

5.2.1  הרוכש יקבל את הסקיצה לבדיקה בין 3 ועד ל-7 ימי עסקים, כאשר המועד המדויק תלוי בסוג הפריט ויצוין בעמוד הפריט.

יודגש כי ימי העסקים ייספרו החל ממועד מילוי ושליחת טופס המידע האמור לעיל (הכולל את כל הפרטים הנדרשים לצורך תחילת יצירת העיצוב),

ולא החל ממועד ביצוע הרכישה באתר. בהזמנת כל מוצר ו/או שירות בהתאמה אישית הרוכש מאשר כי טווח זמנים זה מקובל עליו.

5.3  ככל שעולה ספק בנושא זמני קבלת הסקיצה ו/או יש צורך בקבלת שירות דחוף ו/או קיימת מגבלת זמנים מסוימת -

על הרוכש ליצור קשר עם צוות האתר מראש באמצעות הדוא"ל על מנת לוודא בטרם הרכישה מתי תתאפשר אספקת הסקיצה/המוצר המהיר/ה ביותר לשביעות רצונו.

5.4  על הרוכש מוטלת האחריות לבדוק את תיבת הדוא"ל ולאשר את הסקיצה ו/או לבקש לבצע בה תיקונים במסגרת המוסכם (להלן: "סבב תיקונים"):

5.4.1  לרוכש תהא אפשרות לקבל עד 2 סבבי תיקונים, אשר בכל סבב יהיה רשאי הרוכש לבקש מספר תיקונים, במרוכז ובאמצעות הדוא"ל בלבד.

שליחת כל סקיצה חדשה לבדיקה לאחר ביצוע סבב תיקונים עשויה לקחת לצוות האתר עד 3 ימי עסקים נוספים.

5.4.2  סבב תיקונים במסגרת המוסכם כולל שינוי פונט ו/או שינוי ספציפי במלל ו/או שינוי מיקום של טקסט ו/או שינוי צבע של טקסט.

5.4.3  סבב תיקונים אינו כולל החלפה לעיצוב אחר ו/או שינוי גורף של הטקסט ו/או שינוי פרופורציות של העיצוב ו/או שינוי אלמנטים עיצוביים שאינם טקסט (להלן: "תיקונים שאינם במסגרת המוסכם"), אלא בתיאום מראש ולפני ביצוע הרכישה בפועל.

5.4.4  החלפה לעיצוב אחר תתאפשר רק במידה ולא החלה עבודה גרפית על העיצוב שנבחר על ידי הרוכש במקור, במסגרת ביצוע הרכישה באתר.

החלפה לאחר תחילת העבודה הגרפית כרוכה בתשלום נוסף בסכום שייקבע על ידי הנהלת האתר ושבכל מקרה לא יעלה על סכום רכישת עיצוב מחדש באתר.

5.4.5  כל סבב תיקונים החורג מעבר ל-2 הסבבים הכלולים במסגרת התשלום, ו/או תיקונים שאינם במסגרת המוסכם ו/או תיקונים שלאחר אישור הסקיצה - עשויים להיות כרוכים בתשלום נוסף. גובה התוספת יקבע על ידי עיצוביסטית, לפי כמותם ומורכבותם של השינויים ולפי שיקול דעתה הבלעדי של עיצוביסטית.

5.6  הרוכש אחראי ומתחייב לבדוק את הסקיצה שקיבל בקפידה, זאת על-מנת להימנע מטעויות, לחסוך סבבי תיקונים חורגים, ולאתר מראש דברים שיש לתקן.

5.7  רוכש שלא הסתיימה העבודה מולו בתום 20 ימי עסקים מיום ביצוע הרכישה ושהסיבה לכך באחריותו,

לא יוכל לדרוש זמינות מידית לסיום העבודה אלא בהתאם לזמינות צוות האתר.

לאחר מועד זה הנהלת האתר לא תוכל להתחייב לזמינות בביצוע ההתאמות ואף תהא רשאית לבטל את ההזמנה לאלתר וללא הודעה מראש ולרוכש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי האתר.

5.8  לאחר אישור הסקיצה הרוכש יקבל קובץ/ים סופיים לשימוש דיגיטלי או לצורך הדפסה (להלן: "קבצים סופיים") כמפורט בסעיף 6.

היה והתגלתה כל טעות בעיצוב וזאת לאחר אישור הסקיצה על-ידי הרוכש, האחריות המלאה בכל מצב תהא על הרוכש ולזה לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עיצוביסטית ו/או צוות האתר.

5.8.1  מומלץ להעביר את הקבצים הסופיים אל בית הדפוס עוד בטרם הגעה פיזית אליו, זאת על-מנת לאפשר בדיקה ראשונית של צוות בית הדפוס

את הקבצים ובכך להימנע מהגעה לשווא במקרה שבו עולה צורך בהתאמות נוספות לפי דרישות בית הדפוס.

5.8.2  יש לגשת בפועל לבית הדפוס לצורך ביצוע הדפסת הקובץ/ים אך ורק לאחר שצוות האתר מעביר לרוכש קבצים סופיים ודגשים מלאים לצורך הפקת הדפוס. רוכש אשר ייגש לבית הדפוס בטרם קבלת הקבצים הסופיים, לא תהא לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עיצוביסטית באשר לזמינות או לאי זמינות צוות האתר בנושא העברת הקבצים בזמן אמת.

5.8.3  במקרה שבו הרוכש מתכנן לבצע במסגרת ההדפסה פעולת גימור או השבחה מכל סוג שהוא (לרבות חיתוך מיוחד, שכבת פויל, הטבעה, הבלטה, לכה וכו') - עליו ליידע את צוות האתר בעניין זה עוד בטרם ביצוע ההזמנה באתר, על-מנת לוודא כי הדבר אפשרי הן מבחינה טכנית, הן מבחינת זמינות והן מבחינת היתכנות התאמת ההשבחה אל המוצר הנבחר. במקרים שבהם צוות האתר לא ידע מראש על צורך זה של הרוכש - הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולרוכש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי צוות האתר.

כמו כן, התאמת גרפיקה לצורך השבחה עשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום. גובה התוספת ייקבע על ידי צוות התאמה בהתאם להזמנה הספציפית.

5.9  ברכישת עיצוב גרפי מכל סוג שהוא, ידע הרוכש כי הנהלת האתר עובדת עם מאגר גופנים מוגבל.

אם הרוכש מעוניין בהכרח בשימוש בגופן ספציפי, יש לעדכן את הנהלת האתר בטרם ביצוע הרכישה בפועל, ולוודא מולה את זמינותו החוקית לשימוש מסחרי, ואת העלויות הנוספות אשר עשויות להיות כרוכות בכך.

5.10  מוצר ו/או שירות בהתאמה אישית, מתוקף היותו כזה, מיוצר באופן ספציפי לצרכי הרוכש ועל כן לא ניתן לבטל רכישה מסוג זה, כמפורט בסעיף 8.1.4.

6.  הובלת/אספקת המוצרים

מוצרים דיגיטליים

6.1  הקבצים הסופיים שהרוכש יקבל לאחר אישור הסקיצה יותאמו להדפסת המוצר שנרכש במקור, הן מבחינת פורמט, מידות ופרופורציות שנקבעו, איכות, רזולוציה ואופן סגירה טכני של קבצים המופקים בדפוס (להלן: "סגירה טכנית").

הקבצים יישלחו אל הרוכש בהודעת דוא"ל מסודרת ובתוספת דגשים לקראת הדפסה לגבי כל אחד ואחד מהם.

6.2 הסגירה הטכנית של הקבצים מבוצעת בהתאם לאופן הסגירה הרווח בקרב רוב בתי הדפוס, והוא בדרך-כלל כולל קובץ PDF עם 2 מ"מ בליד (שוליים)

מכל כיוון ובתוספת צלבי חיתוך.

6.3  בהזמנת מוצר דיגיטלי המיועד להדפסה, תיתכן סטייה של עד 10% בגוונים המודפסים בפועל, בהתאם לבית הדפוס (ובתוך כך גם לסוג הדיו,

לפרופילי הצבע של המכונה ולסוג הנייר) שאותו יבחר הרוכש ו/או סטייה מינורית בחיתוך העיצוב בפועל.

היתכנויות אלו הינן שכיחות, אינן תחת תחומי האחריות של עיצוביסטית ולא קשורות בטיב עבודתה.

6.3.1  מסיבות אלו בפרט, ובכלל - מומלץ לבצע בבית הדפוס הדפסת ניסיון, לצורך אישור הרוכש את התוצר המוגמר בטרם הדפסת כלל העיצובים והכמות

(בין אם מדובר בכמות עותקים גדולה או קטנה).

6.4  בהזמנת מוצר דיגיטלי המיועד לצפייה בלבד, תיתכן סטייה בגוונים הנראים על המסכים השונים (טלפונים ניידים, מחשבים וכו') וזאת מעניינים הקשורים בכיול מסך. היתכנות זו היא שכיחה ואינה תחת תחומי האחריות של עיצוביסטית ולא קשורה בטיב עבודתה.

6.5  בהזמנת מוצר דיגיטלי המיועד לשליחה ו/או להעלאה דרך המדיות השונות, הקובץ יועבר בפורמט PNG.

איכות התצוגה במדיות השונות מוגבלת על-ידן ולכן למרות שבפועל יועבר ללקוח קובץ איכותי על ידי עיצוביסטית, הרזולוציה שלו בהכרח תקטן באופן אוטומטי ובלתי נמנע עם הפצתו בהן.

6.6  ברכישת עיצוב הזמנה דיגיטלית המיועדת (בין היתר) לשליחה בווטסאפ, הרוכש יקבל קובץ הדמיה מותאם עם רקע בסיסי, תבניתי וקבוע,

כמוצג באתר (למעט לוגו בית העסק המוצג בתמונות האתר). ככל שעולה צורך בעיצוב שונה מהמוצג, יש לוודא מראש מול הנהלת האתר כי השינויים אפשריים ובמה אלו כרוכים מבחינת זמני עבודה ו/או תוספת תשלום.

6.7  בהזמנת מוצר דיגיטלי הרוכש יקבל את העיצוב כקובץ סגור בלבד (ללא שכבות הניתנות לעריכה בתוכנת עיצוב),

לא וקטורי וללא אספקת הפונטים ו/או האלמנטים השונים שבהם נעשה שימוש במסגרת עבודת העיצוב. הרוכש לא יקבל קובץ פתוח של הגרפיקה אלא אם סוכם מראש ובכתב. ההחלטה על העברת קבצים פתוחים לרוכש כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של עיצוביסטית ועשויה להיות כרוכה בתוספת תשלום.

6.8  מרגע העברת הקבצים אל הרוכש, להנהלת האתר השיקול הבלעדי בדבר שמירתם ו/או הסרתם מהארכיון, כמו גם את כל תכתובות הדוא"ל שנוהלו עם הרוכש.

מוצרים פיזיים

6.9  בהזמנת מוצר פיזי באתר עיצוביסטית ניתן לבחור בין אפשרויות של איסוף עצמי ללא עלות בתיאום מראש מרמת-גן או תל-אביב

ובין משלוח עם שליח עד הבית, הכרוך בדרך-כלל בעלות של 30₪, או בעלות אחרת כפי שיימסר בעת הרכישה.

6.9.1 כל המוצרים הפיזיים המוזמנים במשלוח עד הבית נשלחים על ידי חברת שליחויות חיצונית.

6.9.2 בבחירת משלוח עם שליח עד הבית, המשלוח יועבר לכתובת שאותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה באתר בתוך כ-10 ימי עסקים,

למעט אזורים מרוחקים (ישובי ירושלים ורמת הגולן) ולמעט תקופות עמוסות דוגמת חגים ומועדים. במקרים אלו המשלוח עלול להתעכב בעוד מספר ימי עסקים. לא יהיו לרוכש כל טענות כנגד עיצוביסטית במידה והכתובת שהוקלדה שגויה.

6.9.3 הרוכש יתעדכן על מצב המשלוח באמצעות הודעות SMS שיתקבלו על-ידי חברת השילוח (ובאמצעות שיחת טלפון מהשליח לצורך תיאום הגעה)

במספר שאותו הקליד הרוכש במעמד ההזמנה. על-כן, על הרוכש להיות זמין ולבדוק על העדכונים השונים באופן יזום.

לעיצוביסטית לא תהא כל אחריות על אופי וטיב ההתקשרות מול חברת השילוח ולרוכש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עיצוביסטית בנושא זה.

6.9.4  במידה ולא היה מענה לצורך תיאום המשלוח מצד הרוכש, תבצע חברת המשלוחים ניסיון תיאום נוסף.

במידה ולא יהיה מענה גם על ניסיון זה, יוחזר המשלוח אל עיצוביסטית. במידה ויידרש משלוח חוזר בעקבות כך, יחויב הרוכש במלוא עלות המשלוח החוזר.

6.10  עיצוביסטית לא תהא אחראית לכל עיכוב או איחור באספקה ו/או אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

6.11  בבחירת איסוף עצמי ללא עלות, יש לתאם את האיסוף מיד עם ביצוע הרכישה, דרך הדוא"ל בכתובת Itsuvistit@gmail.com.

זמני האיסוף משתנים מעת לעת ויש לקחת בחשבון כי לא תמיד יתאפשר איסוף מיידי, אלא בתוך מספר ימים ובשעות מסוימות בלבד.

6.11.1  הכתובת לאיסוף עצמי ללא עלות משתנה, ולכן זו תימסר לרוכש רק במעמד תיאום האיסוף.

ככל שעולה הצורך, ניתן לברר באמצעות הדוא"ל מראש ובסמוך למועד ביצוע ההזמנה מה היא הכתובת העדכנית לאיסוף.

6.11.2  ככל שעולה ספק בנושא זה ו/או יש צורך באיסוף דחוף ו/או קיימת מגבלת זמנים מסוימת -

על הרוכש ליצור קשר בדוא"ל על מנת לוודא בטרם הרכישה מתי יתאפשר האיסוף הכי נוח ו/או הכי מוקדם.

6.11.3  מוצר שנרכש לאיסוף עצמי יוחזק לאיסוף למשך 14 ימי עסקים. לאחר מועד זה עיצוביסטית רשאית לבטל את ההזמנה לאלתר, ולרוכש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפיה בנושא זה.

6.12  ברכישת כל מוצר הרוכש יקבל קבלה אל כתובת הדוא"ל עמה ביצע את ההזמנה.

7.  מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

7.1  העסקאות באתר עיצוביסטית מבוצעות באמצעות כרטיס אשראי ומאובטחות באמצעות טכנלוגית SSL, כל מידע בדבר פרטי כרטיס האשראי והפרטים האישיים של הרוכש מוצפן ומאובטח.

7.2  למרות האמור לעיל, עיצוביסטית לא תהיה אחראית בשום מקרה במקרים שאינם בשליטתה ו/או כוח עליון לכל נזק מכל סוג שהוא.

7.3  עיצוביסטית מתחייבת כי לא תעביר לצד שלישי כל פרט אודות הגולשים והעסקאות, אלא אם ניתנה הסכמת הגולשים לכך.

7.4 באתר זה עשוי להיות שימוש בקבצי עוגיות (Cookies) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים, אשר מתעדים נתוני גלישה, הרגלי גלישה ותנועות של גולשים באתר באופן אנונימי.

8.  ביטול מכירה וביטול עסקה

8.1  ברכישת מוצר פיזי בלבד יהא הרוכש רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ובכפוף לתנאים הבאים:

8.1.1 לעיצוביסטית תהא הזכות לגבות דמי ביטול בסך 5% מגובה העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם) בגין העסקה שבוטלה אל מול חברת הסליקה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

8.1.2  ביטול של עסקה ייעשה בכתב באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת itsuvistit@gmail.com, או דרך עמוד יצירת הקשר באתר.

8.1.3  ביטול העסקה יתאפשר בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית, שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.

8.1.4 לא תתאפשר החלפה או החזרה של מוצרים דיגיטליים בכלל, לרבות מוצרים קיימים ו/או כאלו שיוצרו במיוחד ועברו התאמות עבור הרוכש על פי מידות או דרישות מיוחדות, מפאת אופיים הדיגיטלי המאפשר שימוש גם לאחר ביטול העסקה.

8.2  עיצוביסטית תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה:

8.2.1  במקרה ונפלה בעסקה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור הטובין.

8.2.2  במקרה של כוח עליון, המונע את המשך את העסקה ו/או המכירה.

8.2.4  במקרה ובו לאחר המכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי או שלא ניתן לספקו מכל סיבה שהיא, רשאית עיצוביסטית לבטל את המכירה או השירות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהציע לרוכש זיכוי (ביטול עסקה) או מוצר חלופי באותו השווי - לבחירתו.

במקרה של ביטול עסקה בגין סעיף זה לא ייגבו מהרוכש דמי ביטול. עיצוביסטית לא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש ו/או לצד שלישי בגין אי קבלת המוצר ו/או השירות ולאלו לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי צוות האתר בעניין החלטה זו.

8.3  במקרים חריגים בלבד של אי התאמה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר,

זו תהא רשאית לבחור להפסיק את תהליך המכירה ולזכות את הרוכש בגובה סכום העסקה, זאת בתנאי שזה טרם קיבל את הקבצים ו/או המוצרים הסופיים. לרוכש לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי צוות האתר בעניין החלטה זו.

8.4  הודעה על ביטול עסקה, מכל סיבה שהיא, תימסר לרוכש.

9. קניין רוחני

9.1  האתר, כמו כל המידע שהוא מכיל לרבות עיצובו, קבצי המדיה והגרפיקות השונות, הטקסטים, הקבצים המוצעים לשימוש ו/או להורדה ו/או לרכישה וכל חומר אחר אשר מוצג בו (להלן: "המידע") מהווים קניין רוחני בלעדי של עיצוביסטית.

9.1.1  אין לעשות במידע כל שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר.

9.1.2  אין להעתיק, להפיץ, להדפיס, לשכפל, לפרסם ו/או לחקות את המידע המופיע באתר מבלי אישור כתוב מראש מהנהלת האתר.

9.1.3  הרוכש לא יבצע כל שימוש שהוא בסקיצות שאותן לא אישר.

9.1.4  הרוכש לא יבצע כל שימוש מסחרי, לרבות מכירה חוזרת, ו/או כל שימוש החורג ממטרותיה המקוריות של הרכישה, ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר, לרבות מקרים של עיצוב בהתאמה אישית.

9.1.5  כלל הרוכשים והמשתמשים יהיו אחראים וישפו את עיצוביסטית בגין כל נזק שנגרם לה בעקבות הפרת הוראות סעיפים אלו.

9.2  לעיצוביסטית הזכות להציג במדיות השונות את כלל תהליכי ו/או תוצרי השירותים ו/או המוצרים הנרכשים על-ידי הרוכש, בכל אמצעי שתבחר וללא כל הגבלה, אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב.

9.2.1  לעיצוביסטית הזכות להכניס כל מוצר שהוא, לרבות שירות ו/או תהליך עבודה ו/או תוצר מוגמר, אל קטלוג העבודות המוצגות לצפייה ו/או הניתנות לרכישה דרך האתר ובכך לאפשר רכישה חוזרת על ידי רוכשים אחרים, בכל מקרה וללא הגבלה, לרבות מקרה שבו הרוכש המקורי רכש שירות של עיצוב אישי, אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב.

9.3  עיצוביסטית מבהירה כי לא תבצע העתקה מדויקת של גרפיקה שלא בוצעה במקור על-ידה, מטעמי מוסר וזכויות יוצרים, להוציא מקרים אשר בהם הגרפיקה ו/או האלמנטים שלה נרכשו מצד שלישי והם זמינים לרכישה ולשימוש חופשי באופן ציבורי ומסחרי.

10.  שירות לקוחות

10.1  לצורך קבלת פרטים נוספים על מוצרים או שירותים המוצעים באתר ו/או בכל שאלה אחרת,

ניתן ליצור קשר באמצעות הדוא"ל בכתובת itsuvistit@gmail.com או באמצעות הודעת Whatsapp למספר 051-230-3961.

10.2  כתובת עיצוביסטית למשלוח מכתבים בלבד הינה רחוב מוצא 5, רמת גן. אין קבלת קהל בכתובת זו.

11.  סמכות שיפוט

11.1  בעת שימוש מכל סוג שהוא באתר, הגולש מסכים כי במקרה שבו התגלתה כל מחלוקת הנוגעת לאתר ו/או לעסק ו/או לרכישת מוצר ו/או שירות באתר - הסמכות המקומית והעניינית לדון בה תהא אך ורק לבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו ועל תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

11.2  המשתמש מסכים בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים.

הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958.

 

הנהלת עיצוביסטית מאחלת לכם קנייה נעימה ומזל טוב!

bottom of page