top of page

Welcome

טעויות קורות - בין אם טכניות או טעויות אנוש,
והמטרה היא לאתרן ולתקנן בטרם ההדפסה.
טעויות שהתגלו לאחר שהודפסו ואושרו ע"י הלקוח/ה - יהיו באחריותו/ה בלבד.

 אישור סופי לפני קבלת קבצים לדפוס 
הזמנה לחתונה

לקוח/ה יקר/ה שמ/י ♥

יש לעבור על הקבצים שבגוף המייל האחרון שנשלח אליכם

במקביל למילוי טופס זה ולסמן כל צ'קבוקס לאחר בדיקת כל אחד מהסעיפים.

ואתם לא חייבים, אבל רק אם אתם רוצים -

מלאו את הכתובת שלכם ותקבלו הביתה מתנה מיוחדת עם המיתוג שלכם ♥

כמובן שמלבד זאת לא ייעשה כל שימוש אחר בכתובת שלכם

לא אוכל להתחייב לזמני משלוח

או לחבילות שאבדו

bottom of page