top of page

 מיתוג עסק

?איך זה עובד

כל תהליך מיתוג מתחיל בדרך משלו, אבל בסופו של דבר כולם מסתיימים באותו האופן: קבצים סופיים שמאפיינים את בקשת הלקוח.

אופי תהליך עיצוב הלוגו או יצירת חבילת מיתוג לעסק תלוי בלקוח: מה הלקוח צריך בשלב זה? האם יש לוגו קיים? האם יש צורך בחידוש לוגו קיים?
האם הלקוח אסף רפרנסים ורעיונות, האם הוא 'אבוד' ומחפש הכוונה וכו'.

למרות שאופי התהליך משתנה מלקוח ללקוח, הבסיס עדיין די דומה:

איך זה עובד - מיתוג עסק 2.png
bottom of page