• ציור זה אויר ע"י ציירת חיצונית: אם הכלה. סביב הציור ובהתאם לרוחו ביקש הזוג לעצב את ההזמנה.

מבין הניירות המומלצים, עבור עיצוב מסוג זה הנייר המומלץ ביותר על-ידי "עיצוביסטית" הוא: נייר לבן עם מרקם מחוספס. נייר זה מקנה להזמנה טקסטורה מיוחדת אשר מעניקה להזמנה מראה של איור בצבעי מים.

ההזמנה של טל ורון

צבע נייר מומלץ: לבן